Utbildning & gemenskap

Lilla hjärtat vänförenings vision är att fortlöpande arbeta med utbildningar och föreläsningar för att öka kompetensen i de familjehem som upplever att de har behov av det. Att utbilda sig i frågor som rör barn, barns behov och hur man hanterar olika svårigheter som familj är viktigt. Särkilt viktigt är det då man som familjehem ofta vårdar barn som på olika sätt farit illa i livet. Det är oerhört givande att leva som familjehem, men det bjuder också på ett stort spektra av prövningar. Förutom relationen med barnet ska man även bygga en bra relation till barnets nära anhöriga och socialtjänsten.

 I uppdraget som familjehem är det viktigt att kunna hämta kraft. Lilla hjärtat vänförening arbetar för att skapa en plats där familjehem kan få gemenskap och stöd, en trygg plats där man kan dela med sig av sina erfarenheter i en gemenskap av familjer i likartade livsituationer. Vi jobbar för att bygga upp ett nätverk där man som familjehem kan knyta nya vänskapsband och få tips och stöd. Framöver kommer vi även att anordna träffar och event för familjehem.