Esmeralda

I april 2016 föds en liten flicka på Norrköpings Lasarett. I hennes biologiska familj förekommer missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet, så endast nio dagar gammal hamnar hon därför i samhällets vård.

Socialtjänsten ger henne smeknamnet Lilla hjärtat och placerar henne i ett familjehem. Hon läggs i Melinda och Lasses trygga armar.

Esmeralda får därmed ett hem med kärleksfulla vuxna som ser henne som sin egen dotter och tre systrar som avgudar henne som sin egen lillasyster.

Hon är från första dagen en självklar del av familjen och det växer fram en trygg och kärleksfull anknytning till dem alla.

 Men så händer det som inte borde få lov att ske.

i september 2018

Dömer kammarrätten att Lilla hjärtat ska skiljas från den enda familj hon känner till. Trots skyddade personuppgifter och en biologisk familj med dokumenterad psykisk ohälsa och där det fortfarande misstänks förekomma kriminalitet och missbruk –upphäver kammarrätten placeringen enligt LVU.

En för Esmeralda tuff och smärtsam hemsluss påbörjas och under de kommande sex månaderna ska hon successivt tvingas lämna alla de som hon kallar för sin familj. I april 2019 vinkar Esmeralda gråtande hej då till de hon kallade mamma och pappa, vad ingen av dem vet är att det är sista gången de ses. Trots att det finns ett löfte från de biologiska föräldrar att Esmeralda ska få fortsätta träffa familjehemmet som är så viktigt för henne, så får de aldrig möjlighet att ses igen. När Esmeralda den där dagen vinkar hej då till familjen hon bott med hela sitt liv, så har hon bara tio månader kvar att leva.

Esmeralda lämnas i en familj där det saknas insyn och utan att någon kan följa upp hennes mående över tid. Föräldrarna vill inte ha Esmeralda i förskolan så hon saknar kontakt med samhället. Det inkommer flera orosanmälningar angående Esmeraldas mående men socialtjänsten väljer att inte inleda några nya utredningar. När Esmeralda hittas död har hon skador över hela kroppen, skador som uppkommit under flera veckors tid.

Hon har drogats med olika narkotiska preparat, saknar mycket hår på huvudet och är dessutom väldigt undernärd.

De biologiska föräldrarna kan inte förklara hur skadorna uppkommit eller varför man inte sökt hjälp för hennes kraftiga viktnedgång. Båda föräldrarna är vid gripandet påverkade av flertalet narkotiska preparat.

Esmeraldas biologiska pappa avlider senare i häktet. Esmeraldas biologiska mamma är satt på fri fot i väntan på framflyttad rättegång i hovrätten.