Esmeralda

I april 2016 föds en liten flicka på Norrköpings Lasarett. I hennes biologiska familj förekommer missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet, så endast nio dagar gammal hamnar hon därför i samhällets vård.

Socialtjänsten ger henne smeknamnet Lilla hjärtat och placerar henne i ett familjehem. Hon läggs i Melinda och Lasses trygga armar.

Esmeralda får därmed ett hem med kärleksfulla vuxna som ser henne som sin egen dotter och tre systrar som avgudar henne som sin egen lillasyster.

Hon är från första dagen en självklar del av familjen och det växer fram en trygg och kärleksfull anknytning till dem alla.

 Men så händer det som inte borde få lov att ske.

i september 2018

Dömer kammarrätten att Lilla hjärtat ska skiljas från den enda familj hon känner till. Trots skyddade personuppgifter och en biologisk familj med dokumenterad psykisk ohälsa och där det fortfarande misstänks förekomma kriminalitet och missbruk –upphäver kammarrätten placeringen enligt LVU.

En för Esmeralda tuff och smärtsam hemsluss påbörjas och under de kommande sex månaderna ska hon successivt tvingas lämna alla de som hon kallar för sin familj. I april 2019 vinkar Esmeralda gråtande hej då till de hon kallade mamma och pappa, vad ingen av dem vet är att det är sista gången de ses. Trots att det finns ett löfte från de biologiska föräldrar att Esmeralda ska få fortsätta träffa familjehemmet som är så viktigt för henne, så får de aldrig möjlighet att ses igen. När Esmeralda den där dagen vinkar hej då till familjen hon bott med hela sitt liv, så har hon bara tio månader kvar att leva.

Esmeralda lämnas i en familj där det saknas insyn och utan att någon kan följa upp hennes mående över tid. Föräldrarna vill inte ha Esmeralda i förskolan så hon saknar kontakt med samhället. Det inkommer flera orosanmälningar angående Esmeraldas mående men socialtjänsten väljer att inte inleda några nya utredningar. När Esmeralda hittas död har hon skador över hela kroppen, skador som uppkommit under flera veckors tid.

Hon har drogats med olika narkotiska preparat, saknar mycket hår på huvudet och är dessutom väldigt undernärd.

De biologiska föräldrarna kan inte förklara hur skadorna uppkommit eller varför man inte sökt hjälp för hennes kraftiga viktnedgång. Båda föräldrarna är vid gripandet påverkade av flertalet narkotiska preparat.

Esmeraldas biologiska pappa avlider senare i häktet.

Den 6 augusti döms Esmeraldas mamma till fängelse i ett år och nio månader för grovt vållande till annans död och narkotikabrott. Hon döms även till att betala skadestånd till Esmeraldas två syskon på 30 000 kronor vardera. Domen överklagas av åklagaren och försvaret och Esmeraldas biologiska mamma sätts på fri fot i väntan på hovrätten.

Den 21 juni 2021 föll hovrättens dom. Mamman döms till 8 års fängelse för dråp. Man anser att åklagaren har bevisat att mamman när händelsen utspelade sig var ”likgiltig inför att dottern skulle avlida till följd av att hon inte såg till att flickan fick vård” skriver Göta hovrätt i ett pressmeddelande. Mamman dömdes även till att betala vardera 60 000 kr i skadestånd till Esmeraldas två syskon.

Den biologiska mamman överklagar även den här domen men får inte rätt till prövning i Högsta Domstolen. Inget straff kan någonsin återspegla den grymhet Esmeralda fick utstå eller ge henne livet åter men vi är tacksamma att hovrätten gav Esmeralda en bit av den upprättelse hon förtjänar.