Vårt arbete

Lilla hjärtat vänförening är en ideell förening och drivs helt av donationer och försäljningen i vår webbutik och samarbete med våra fina samarbetspartners. Med en gåva eller ett köp i vår webbutik vet du att du är med och gör skillnad, varje dag!

Samhällets svek mot Lilla hjärtat har fått enormt genomslag i Sverige. Partier, från höger till vänster, är överens om att placerade barns rättigheter måste stärkas genom nya lagar. ”Det som hände Lilla hjärtat ska inte hända igen”, har uttalats av flera partiledare och ministrar under 2020.

I december 2020, elva månader efter Lilla hjärtats död, röstade riksdagen igenom de första fyra nya lagförslagen som ska stärka placerade barns rättigheter. Två förslag kommer från socialutskottet genom Moderaterna och två från regeringen. Det handlar bland annat om att införa särskilda lämplighetskrav på offentliga biträden som företräder tvångsvårdade barn och fler vårdnadsöverflyttar – alltså att familjehemmet får vårdnaden om det placerade barnet. Om förslagen går igenom kan de börja gälla från den 1 mars nästa år.


I februari ska regeringens utredare presentera ytterligare lagförslag, en lex Lilla hjärtat, för att stärka placerade och tvångsvårdade barns ställning. Även socialutskottet arbetar med en förändring som innebär att barnets relation till familjehemsföräldrarna ska vara en viktig faktor när frågan prövas i domstol.

I november 2020 presenterade Moderaterna ytterligare 12 färdigutredda lagförslag från gamla utredningar som syftar till att stärka utsatta barn. Det handlar bland annat om att ge barnen en starkare röst i frågor om vårdnad och umgänge samt kvalitetskrav på skyddade boenden. Förslagen kommer att läggas fram för riksdagen av Moderaterna om inte regeringen väljer att lägga fram dem. I slutet av november 2020 fattade regeringen beslut om ett nytt uppdrag till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg . Uppdraget ska pågå under två år och innebär att myndigheten ska genomföra en ”förstärkt tillsyn” av socialtjänsternas handläggning av ärenden som rör stöd och skydd till barn och unga.

Vad går pengarna till?

Stöd, rådgivning & juridisk hjälp till familjehem
Melinda Jacobs har lång erfarenhet av att leva som familjehem. Genom Lilla hjärtat vänförening erbjuder hon stöd och rådgivning till familjehem, i både stort och smått. Hit kan familjehem vända sig för att få ventilera, diskutera och bolla tankar kring sitt viktiga uppdrag. Lilla hjärtat vänförening har även möjlighet att bekosta juridisk hjälp till de familjehem som är i behov av det. Det kan handla om placerade barn som riskerar flyttas tillbaka till destruktiva hemmiljöer eller riskerar att flyttas ifrån en familj där de bott under lång tid.