Anslagstavlan

Idag den 29 november är det Giving Tuesday, en global dag för givande 💗

Giving Tuesday är ett enkelt koncept som gör stor skillnad – en dag som uppmuntrar människor att göra gott. Idag deltar mer än 80 av världens länder och miljontals människor i Giving Tuesday. Budskapet är enkelt och får hela världen att hänga ihop: ”Alla kan göra någonting”. Genom att ge en gåva eller av din tid samt att uppmuntra andra att göra detsamma bidrar även du till denna dag. Vi på Lilla hjärtat vänförening uppmärksammar Giving Tuesday Sweden genom att tacka alla våra fantastiska givare som skänkt bidrag, blivit månadsgivare, handlat i vår webbshop, spridit våra inlägg på sociala medier, mailat och frågat om barnen vi uppmärksammar och delat med sig av sina egna erfarenheter som familjehem.

Tillsammans kan vi göra skillnad. TACK! 💗

En annorlunda Önskelåda i Lilla hjärtat vänförening 💗

Smulan, även kallad Saga i media, flickan 2,5-åriga som skulle flyttas till sin biologiska mamma trots den viktiga anknytningen till sitt familjehem där hon växt upp. LHV-föreningen har följt familjen sedan föreningens start 2020 och känner väl till familjens engagemang och kamp för Smulan. Tillsammans med oss och andra barnrättsorganisationer har familjehemmet kämpat för att Smulans röst i detta skulle bli hörd och tillslut gjorde Ivo en tillsyn och granskade ärendet vars många allvarliga brister pålystes. LHV ville belöna familjehemmets hårda kamp för Smulans rättigheter och frågade dem om de vill åka med Lilla hjärtats Önskelåda till Legoland.

Läs om Smulans resa här.

22 november 2022 – Uppdatering av arbetet med barnen Nils och Sam. Nils är fortsatt avskuren från det liv han levt hos farmor och farfar. Han har inget umgänge eller telefonkontakt med farföräldrar, kusiner eller halvsyskon. Inga av hans ägodelar eller kläder har hämtats till honom. Farföräldrarna avböjer att kommentera något kring ärendet offentligt då det kan innebära att Nils möjlighet till umgänge med sin släkt och familj skjuts ännu längre in i framtiden. Lilla hjärtat vänförening hoppas att Nils fått landa i ett tryggt och kärleksfullt familjehem som kan lindra skadorna av de beslut som fattats kring hans rättigheter och liv. Vi hoppas att socialnämnden i Lysekil säkerställer att Nils får professionell hjälp att hantera det trauma han utsatts för. IVO har valt att lägga ner alla anmälningar kring Nils och inleder ingen granskning av fallet.

Sam fick i början av placeringen i det nya familjehemmet möjlighet att hålla kontakten med sin gamla familj under övervakade telefonsamtal. Hans umgängen med den biologiska familjen trappades snabbt upp, trots domen om misshandel av barnen och Sams önskan att slippa. I det sista samtalet som familjehemmet fick från Sam berättade han att han blivit tillsagd att radera alla nummer till dem och att han skulle sova hos sin biologiska familj helgen som kom. Efter detta har det inte kommit fler samtal. Handläggaren som tagit alla beslut kring Sams snabba flytt har nu avslutat sin tjänst. Lilla hjärtat vänförening hoppas att den handläggare som tillträder har barnets bästa i fokus och på det sättet kan mildra konsekvenserna av de beslut som fattats kring Sam det senaste halvåret.

Lilla hjärtat vänförening önskar att barn ska sluta bli tvingade till umgänge eller flytt mot sin vilja. Vi vill att barnen ska få en tydlig röst och möjlighet till ett ombud som tydligt står på deras sida och för deras talan. Vi önskar att familjehemmen får en tydligare röst och delaktighet.

22 november 2022 – Idag är det internationella barnkonventionensdagen – Universal Children’s Day – den stora internationella barndagen! Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter i många länder världen över och firas därför på denna dag. Internationella barndagens startskott kom redan 1954 när FN:s generalförsamling antog en resolution om barnets rättigheter och i samband med detta rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag för att ge uppmärksamhet åt barns situation både nationellt som internationellt.

I Sverige antogs Barnkonventionen år 2020 och är ett stort steg framåt för barn och barns rättigheter. Implementering och utövning av barnkonventionen vid svenska myndigheter har varierat men vi har många otroligt fina, mycket aktiva föreningar och organisationer i landet som dagligen jobbar för att alla som arbetar med barn ska ha barnkonventionen först på sin agenda och som ledstjärna i alla beslut rörande barn och deras rättigheter. I Sverige firar vi enligt kalendern barndagen den första måndagen i oktober eftersom man 1954 rekommenderade detta men många stora många barnrättsorganisationer firar numera just idag, den 20 novembe. Organisationerna samlas kring denna dag och arrangerar aktiviteter där barn och unga.

Barnkonventionen är en viktig lag för oss alla, inte minst för barn och unga eftersom den föreskriver att man alltid ska se till barnets bästa, låta dem vara delaktiga i alla beslut kring dem och få komma till tals i frågor som rör dem. Vi i LHV arbetar dagligen för att stärka barns rättigheter vilket är en samhällelig påverkningsprocess vi för både till allmänheten, rättsskipare och politiker. Vi ser också ett stort behov av att barnkonventionen tillämpas mer frekvent i praktiken och därmed genererar en rättslig praxis.

I Sverige firar vi enligt kalendern barndagen den första måndagen i oktober eftersom man 1954 rekommenderade detta men många stora många barnrättsorganisationer firar numera just idag, den 20 november.

14 november 2022 –  Varje timme av trygghet och kärlek gör skillnad i ett barns liv! Det finns små insatser som gör stor skillnad. Att vara en lyhörd trygg vuxen i ett barns närvaro är alltid något som gör barn gott. Det finns exempel på barn som tagit sig igenom väldigt svåra barndomar genom att finna tröst i en trygg lärare, fritidsledare eller förälder till en vän. Ibland har de vuxna vara förbluffade över hur stor skillnad deras till synes lilla insatts faktiskt gjort.

Att vara en närvarande vuxen för de barn vi möter genom livet är alltid en god handling och ett ansvar alla vuxna bär. Utifrån den grunden finns det flera olika sätt att utveckla engagemanget för barn. Man kan bli kontaktperson, kontaktfamilj, god man, jourhem eller familjehem. Inför att bli familjehem frågar sig många om de ska våga släppa in ett barn i sin familj och sitt hjärta när man sen kan bli tvingad att stå maktlös inför besluten som fattas, när man riskerar förlora all kontakt med barnet längre fram. Hur ska man orka stå kvar och kämpa för barnen när man inte får det som behöver från myndigheter och lagstiftning?

De flesta familjehem är eniga om att livet som familjehem kan vara väldigt krävande men möjligheten att förändra ett barns liv är mer givande än vad kampen är tung. Förhoppningsvis får man som familjehem finnas med hela vägen från barndom till en trygg vuxen. Men om det inte blir så räknas ändå varje timme av kärlek och trygghet som man givit ett barn. Vi i Lilla hjärtat vänförening kämpar för att lagstiftning och tillämpning av den alltid swka vara för barnets bästa. Vi verkar för att barnet och de vuxna som känner barnet bäst alltid ska få komma till tals i alla beslut. Varje timme med en trygg vuxen räknas i ett barns liv. Varje timme och varje barn räknas när vi bygger vår framtid.

13 november 2022 – Fars dag! Grattis till alla biologiska-, adoptiv-, regnbåge-, plus-, bonus-, plast- och familjehemspappor på Fars Dag! Det finns så många sätt att vara pappa. Faderskap sitter i hjärtat och idag firar vi alla pappor lite extra mycket i Lilla hjärtats vänförening. Fira den person som fyller rollen som pappa i ditt liv! 

Det var en gång en flicka som aldrig fick bli stor. Hon hette Yara, nej Moa, eller kanske Agnes? Fadime, Esmeralda, Donia, Denise… Kanske att namnet inte spelar någon roll i denna text som börjar med “Det var en gång”. Visst låter det som början på en Astrid Lindgrensaga? En saga om en liten levnadsglad, busig flicka med glimten i ögat som ska ut på äventyr i den stora världen! Där ska hon möta monster och besegra busar med gott mod. Tyvärr är detta ingen saga skriven i fiktionens tecken. Inga av dessa flickor fick uppleva uppväxter fulla av äventyr och de hade inga trygga hem att återvända till. Istället för faror som lurar i grottor eller på sjörövarskepp fanns förövarna i de hem de tvingades bo i. Plågsamma levnadsförhållanden och död väntade där de tvingades spendera sista månaderna i sina liv. Fasor och mörker i verkligenheten långt värre än alla de skrönor Krösa-Maja lurade i Emil och Ida. Skepnader utklädda till mamma och pappa, morföräldrar och familjehemsföräldrar.

Dessa flickor dog för att Prussiluskan drunknade under högar av akter på socialtjänsten. Likt Pomperipossa som fick betala 102% i skatt har socialtjänstens ekonomi bantats bort med ingalunda lättade arbetsbördor. Likaledes för Kling och Klang som var överhopade av diger arbetsbörda och hade inte tid att rycka ut till orosanmälan femtielva som kom in om flickorna. Dörren till Sunnanäng har stängt sig bakom dessa flickor för att aldrig öppnas igen och deras livsöden har nått oss via media. Men vem tar hand om alla de andra barnen vars livsresa inte ännu är slut? Alla de barn som media inte ännu uppmärksammat. De som befinner sig i samma livsförhållanden som de bortgångna flickorna levde i – utsatthet, försummelse och ensamhet. Vem hinner se dem nu när landets sociala instanser urholkats?

Det är mänskligt att fela, och fela gör man allt oftare ju sämre arbetsförhållanden man verkar inunder. Att måla verkligheten i sagans vackra färger duger inte. Att vägra se verkligheten och vända den ryggen duger inte heller. Att ta sitt ansvar och bygga upp det som fallit isär för att rädda dessa barn torde vara alla vuxnas första prioritet, men politikers vackra ord om bättring visar helt avsaknad av handling. Skärpta lagar heter det inför samlad åhörarskara och förebyggande åtgärder tas fram men som aldrig implementeras. Vad makthavarna hela tiden tycks glömma är att det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna, och fokus ligger stenhårt till vuxnas fördel i rättsammanhang. Barnens rätt till sin egen röst och goda levnadsförhållanden har trollats bort även fast att det är lag att tillvarata bådadera. “Den som är väldigt stark måste och vara väldigt snäll” sade Pippi Långstrump. Hjälpa istället för att stjälpa. Astrids sagor handlade ofta om utsatthet, ensamhet och försummelse och även för många små i samtiden handlar livet om detsamma. Det är varken fiktion eller saga, det är ett faktum. Förhållandena för landets barn försämras alltjämt medan socialtjänsten vittrar bort. Likt Rasmus på luffen som drömde om att bli adopterad finns det många barn i dagens Sverige som drömmer detsamma men hopp om ingripande i deras utsatta livssituationer blir allt mer fjärran. De som har makt har glömt bort att värna om de små. Raden av flick- och pojknamn, kommer bara bli längre och längre. För Yara, Moa, Agnes, Fadime, Esmeralda, Donia och Denise är det redan försent. Men alla de andra? Hur mår de ju nu?
– 9 december 2022


Lilla hjärtat presenterar stolt två av de advokater vi har glädjen att samarbeta med. Med ett varmt engagemang för barnrätt hjälper de både familjehem och barn som kontaktar oss. De delar generöst med sig av sin kunskap kring den ibland mycket snåriga vägen mot att barnets röst ska få bli hörd.

Ulrika Wangle är specialiserade inom brottmål, familjerätt, socialrätt och driver Advokatbyrån Ulrika Wangle. Hon har stor erfarenhet som särskild företrädare för barn, hon har även många års erfarenhet och kompetens inom familjerättsliga och socialrättsliga mål.

Advokat Ulrika Wangle tar även uppdrag som ombud när det gäller familjerättsliga mål som avser vårdnad, boende och umgänge om barn.

En av hennes specialområden är även att vara offentligt biträde och ombud när det gäller mål avseende LVU där hon företräder både barn och föräldrar.

Madeleine Onnela driver Advokatbyrå Onnela. ”Vårt uppdrag är att alltid välja våra klienters sida och ta till vara deras rätt. Detta gör vi med kunskap, lojalitet och integritet. Vi verkar alltid för att fullt ut kunna skydda klientens intressen.”
Advokat Madeleine Onnela har arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik och utöver sitt arbete som advokat har hon flera ideella engagemang. Madeleine har stor erfarenhet av våld i nära relation och barnrättsfrågor både från sitt arbete som advokat men även ideella engagemang och vidareutbildning inom områdena.

Du hittar advokaterna och deras kontaktuppgifter på vår hemsida www.lillahjartat.com

Är du advokat eller socionom och vill jobba ideellt med oss för att vägleda familjehem och barn som stött på svårigheter? Kontakta Lilla hjärtat vänförening på info@lillahjartat.comFamiljehem och ersättning, vad är sant? När jag växte upp hyste min mamma ett oresonligt agg mot det som då kallades fosterfamiljer för “de får banne mig så mycket betalt, de har ju råd med allt!” Tänk så lätt det som vuxen är för mig att punktera den vanföreställningen för min mor. Som vuxen kan jag dessutom undra varför inte fokus låg på det fina i att hjälpa barn som av olika anledningar inte kunde bo i sin egen familj? Vi som arbetar med Lilla hjärtat stöter ofta på dessa föreställningar om familjehemmens rikedomar. Vi har sett kommentarer på vår Önskelåda: “Nej vet du vad, familjehemmen har minsann råd att betala barnens resor själva med alla pengar de får från socialtjänsten”. Ska vi ta en titt på detta och lägga dessa skrönor till sängs en gång för alla?  

Nu utgår vi från ett familjehem så som det ska vara – alltså ett tryggt hem där de vuxna är engagerade i barnet, dess situation och uppfyller barnets behov.  Arvodet för att vara familjehem för ett barn börjar på 6200 kronor i månaden (enligt Sveriges kommuner och regioner) och stiger beroende på hur krävande omvård ett barn behöver. 

Barn som omhändertas för att de har haft levnadsförhållanden så skadliga för deras liv, hälsa och utveckling att det inte varit hållbart för dem att bo kvar, vilket betyder att de flestas av dessa barn bär på upplevelser de i sin ringa ålder (upp till 18 år) aldrig skulle behövt ha uppleva, ibland flera livsomvälvande trauman. Några barn har därtill individuella problem och diagnoser. Detta kan bl.a. yttra sig i att barnet är osäkerhet, aggressivitet, utåtagerande beteenden, ångest, sömnsvårigheter, ja otaliga uttryck som ska ges omvårdnad. En del barn är bara helt vanliga barn och vi vet alla att det kräver sin man eller kvinna det med. Familjehemsföräldraskap är inget niotillfemjobb man har lediga kvällar och helger från eller kan flyga iväg på semester ifrån när man känner för det. Uppdraget varar dygnet runt så länge placeringen varar.

Som alla andra barn kommer många av dessa omhändertagna barn dessutom med olika tillkortakommande såsom exempelvis NPF-diagnoser vilket lägger till ett flertal läkarbesök till listan av tandvård, sjukvård, optiker, vård mm som alla barn har. Arvordet stiger självfallet någon tusenlapp med dessa barn men som mamma till en otrolig fin liten kille med autism kan jag lugnt säga att ngn tusenlapp i månaden som ska täcka bortfall i lön för alla läkarbesök, svåra dagar när min lille kille inte kan vara på förskolan, alla aktiviteter vi tvingas söka alternativ till för (oftast mkt dyrare) för att anpassa till honom mm, mm, täcks inte tillnärmelsevis med en tusenlapp eller två. Det sägs att man får ställa om hela sitt liv när man skaffar barn och det är verkligen sant. Avkallet på mycket vi en gång som individer tog som självfallet att göra är stort och varenda sekund väl värt, men jag vågar påstå att det är enormt mkt större avkall med ett barn med diagnos, för att inte tala om barn med trauman. Ingen av oss skulle gå till ett arbete utan lön, och enligt SCB är medelsnittslönen i Sverige år 2022 33 000 kronor i månaden men då får vi också gå hem efter en 8 timmars arbetsdag. 

Familjehem lägger 168 timmar arbete på ett familjehemsbarn i månaden, vill säga varje timme hela månaden, natt som dag på att omhänderta någon annans barn. En lön på 6200 kronor och uppåt torde inte stå som ett ämne att klanka ner på. 
   Utöver vanlig omvårdnad av ett barn ska familjehemsföräldrar hålla otaliga kontakter och möten med socialtjänst, med barnets anhöriga och upprätthålla kontakt barnet och dem emellan, umgängen ska avtalas med socialtjänsten, arrangeras och närvara på, ibland. Ibland händer det att man måste närvara vid familjerätt eller liknande genom skeenden i barnets liv och dess föräldrar. Man ska ställa upp på att synas i sömmarna både i och ur sitt hem av socialtjänst och beröra institutioner före och igenom sitt uppdrag, ordna 
facetime med föräldrar, ut på aktiviteter tillsammans med biologiska nätverket, detta under de bästa av förhållanden.

 Kommunikation och kontakter mellan familjehem, handläggare, biologiska familjer och mycket mer kan inte bara vara otroligt krävande, utan gå rent i putten och detta måste man fortsätta upprätthålla trots oävna förhållanden. Visserligen kan ersättningen till familjehem vara högre inom den privata sektorn, en sektor som fortfarande inte reglerats i svensk lag, ett helt annat ämne för en annan gång, men även där får man betänka det privata företaget tar en beskärd del av familjehemmets ersättning som betalning för att täcka eventualiteter, lite som att teckna en hemförsäkring. Ett medelsnittsfamiljehem får ut mellan 6500-11000 kronor i månaden för sitt hårda arbete. Med hjärtat på rätt ställe kan man omöjligt vara familjehem och göra en vinst på det.  
 
Familjehem är grunden till att barn under kortare eller längre tid får bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv utanför sin biologiska familj. Varje kärleksfullt familjehem är något alla involverade bör känna stor tacksamhet för. De är en enorm tillgång i vårt samhälle.
– 27 oktober 2022


Tack Fritidshjälpen för er gåva 💗

Ett stort, stort tack till Caroline och Jesper Lindau, grundarna av Fritidshjälpen för er donation till Lilla Hjärtat vänförening. Det är gåvor som driver vår verksamhet och vårt arbete för att hjälpa barn i utsatta situationer.

Fritidshjälpen har under 9 år hjälpt och stöttat otaliga ekonomiskt utsatta familjer över hela Sverige med bidrag till fritidsaktiviteter i förebyggande syfte att förhindra destruktiva beteenden och utanförskap. Vi i Lilla hjärtat vänförening är oerhört tacksamma för deras fina arbete och för gåvan de donerat till oss.

Tack Fritidshjälpen ❣️


– 23 oktober 2022

LHVs Önskelåda – Emmas önskan

Det kom ett önskebrev till Lilla hjärtat vänförening 💗

Familjehemsmamma Linda skrev till oss och berättade om sitt familjehemsbarn Emma. Emma är en liten go flicka på 6 vårar som älskar High Chaparral. Det är där hon har funnit sitt smultronställe och sin första kärlek, en av skådespelarna i parken. Linda vill så gärna överraska Emma med en resa dit med övernattning. Det vill vi i LHV-föreningen såklart hjälpa till med. Vilken fin önskan!

Läs om hela Emmas önskan och resa här

– 21 oktober 2022

Podden familjärt. Matilda var bara 6 år gammal när hon kidnappades och fördes ut ur landet. Det sista man såg var när hon togs ombord på färjan, där slutar i princip alla spår.

I veckans avsnitt får vi höra Matildas pappa @chefmagnusswe berätta den gripande historian om hur det hemska kunde hände och vad som låg bakom att hans exfru kidnappade dottern och försvann. Magnus berättar också om sitt liv idag och om hoppet att någon gång få återförenas med sin älskade dotter.

Tack till alla inblandade för ett avsnitt som både berör, belyser och förklarar. Lyssna på den här.
– 22 oktober 2022

Grattis Camilla Waltersson Grönvall
– till socialtjänstministerposten!

Idag har Sverige fått en ny regering och vi på Lilla hjärtat vänförening vill passa på att gratulera Camilla Waltersson Grönvall till socialtjänstministerposten.

Camilla Waltersson Grönvall är driven och engagerad med ett hjärta som tar barnrättsfrågor och socialtjänst på största allvar. Jag och Lilla hjärtat vänförening ser fram emot att fortsätta det fina samarbetet med dig!
Stort grattis från oss 💗

Melinda Jacobs – ordförande, Lilla hjärtat vänförening
– 18 oktober 2022

Föreläsning!

Igår var jag på @statthassleholm och gjorde min sista föreläsning på läääänge. Tack för fint mottagande och alltid så härligt att få möta er följare på riktigt bortom skärmen.

– @missmelinda_j 💗

Flickan och sjöstjärnorna
– tillsammans gör vi skillnad!

En äldre herre lämnar sitt hem för att gå på en promenad. Han går ner till stranden och ser något som fyller honom med sorg: sjöstjärnor, tiotusentals, så långt ögat kan nå. De ligger på sanden under den gassande solen och torkar ut, det måste ha varit nattens storm som fört dem in mot land. En tröstlös scen. ”De kommer alla att dö”, konstaterar han vemodigt, och går vidare.

Några hundra meter bort skymtar han en liten flicka. När han kommer närmare märker han att hon i brådskande takt springer omkring och kastar sjöstjärnor tillbaka till vågorna. Han ler hjärtligt åt flickans fruktlösa kamp. ”Flicka lilla, ser du inte hur många sjöstjärnor det ligger på stranden? Du kan inte rädda allihopa!” ropar herren.

Flickan lyfter en till sjöstjärna från sanden och vänder sig mot mannen. ”Nej.” Hon slänger sjöstjärnan i havet. ”Men för den här sjöstjärnan gjorde jag skillnad!” 💗💗💗💗

Att göra skillnad på riktigt kan ibland kännas omöjligt. Precis som den äldre herren i texten ovan så drabbas jag av av vemod och en känsla av maktlöshet. Vi blir dagligen överösta av texter och bilder på de som behöver hjälp, de fel som begås och hur mörk världen är genom media.

Kanske är stranden i den här berättelsen våra sociala medier och sjöstjärnorna alla de bilder och nyheter vi ser på barn som far illa. Den lilla flickan står för hoppet, därför att vi kan alla engagera oss, du kan göra skillnad för någon just idag. Flickan symboliserar alla de tusentals goda gärningar som görs varje dag människor mellan. Det kan handla om allt från att öppna sitt hem för dem som behöver en plats, dela ett inlägg med viktig information, le mot någon, slå larm om något som verkar fel, bjuda in någon som är ensam, bidra ekonomiskt till en god sak, skriva ett meddelande till någon vi bryr oss om, jobba ideellt eller bara finnas där för någon i en svår situation. Vi kan alla göra skillnad i stort och smått – varje dag. Det är vi som vill gott som kommer göra skillnad i världen, ett litet steg i taget. Ibland känns det tröstlöst men allt som oftast är det en av de bästa känslorna i världen – känslan av att ha gjort något gott.

Med önskan om en god helg 💗
– 16 oktober 2022

LHVs Önskelåda – Adams önskan!

💌 Det kom ett önskebrev till Lilla hjärtat vänförening:

Hej!
Mitt namn är Rebecka och jag är ensamstående familjehem åt en liten go pojke på 3,5 år, Adam. Han har haft en tuff start i livet med flera uppbrott och ingen anknytning. Lille Adam pratar inte mer än ett fåtal ord men han förstår väldigt bra. Hos mig har han nu bott i 15 månader och jag upplever honom som så mycket tryggare, nyfiken och glad de senaste månaderna. Min dotter som jag inte sett på över 2,5 år eftersom hon bor i Australien och Covid ställde till det, är nu äntligen här på besök. När jag hörde om önskelådan så tänkte jag att det skulle vara helt fantastiskt att få ta med dom på Liseberg en dag och Universeum dagen efter. Det vore fint att få dela den upplevelsen tillsammans. Jag ser framför mig hur lycklig Adam skulle bli av att träffa kaninerna i Kaninlandet och se djuren i regnskogen.

Min dotter skulle jag vilja ha med som ett stöd i form av en extra vuxen. Så detta är min önskan för min lille kille 💗
Med vänliga hälsningar Rebecka

Självklart ville vi uppfylla Adams önskan och ge honom och familjehemmet en resa att minnas. Adam och hans familj fick ett presentkort till Liseberg, hotell och Universum. Adams berättelse visar på hur viktigt det är för utsatta barn att det finns kärleksfulla hem som tar emot dem med öppna armar. Vi vill passa på att skicka ett extra varmt tack till alla fina familjehem 💗

Läs om och ta del av Adams önskan och resa här.
– 8 oktober 2022

Podden familjärt

Idag lyfter den fina podden Familjärt med Melinda Jacobs och Pappapappadotter fallet Nils. Vi får hör farföräldrarna tillika familjehemmet berätta om sin upplevelse och Advokat Madeleine Onnela hjälper oss att reda ut lagstiftningen eller snarare bristen på lagstiftning som omger det här fallet. Hur kan ett barn och de som månar om honom bli så rättslösa och röstlösa i samhället?

Tack till alla inblandade för ett avsnitt som både berör, belyser och förklarar. Lyssna på den här.
– 8 oktober 2022

Livet är inte svart eller vitthelt för eller helt emot, allt igenom ont eller alltigenom gott. Livet är fullt av nyanser och vi behöver våga se brister i vår strävan att bli bättre och göra bättre.

Jag är så tacksam för alla mina fina anhängare som tillsammans med mig engagerar sig i barnens bästa. Det värmer så att se. Tack för att ni hjälper mig lyfta fall där barn och deras anhöriga saknar en röst. Det fanns en tid då jag själv kände mig så oerhört röstlös. Jag stötte på tystnad och hinder var jag än vände mig. Jag kände mig så innerligt maktlös.

Som kontrast till detta har jag haft 20 år av fantastiskt samarbete med socialtjänsten. Utan dem hade de barn jag tagit hand om inte fått den hjälp de behövt. Jag har mött flera väl fungerande kommuner som jag känner stor tillit till. Jag har också mött motsatsen och många förtvivlade handläggare har skrivit till mig och berättat om ohållbara arbetssituationer. För mig finns det ingen motsättning i att socialtjänsten gör mycket gott men att det även finns mycket att förändra. Detsamma gäller vår lagstiftning, det finns mycket som är bra men det finns också stora brister. Felaktiga beslut kan ha förstöra att barns liv. Vi har nyligen sett två fall där medial uppmärksamhet blev en del av barnens räddning.

När jag lyfter de här fallen betyder det inte att jag och min förening inte ser allt gott engagerade handläggare gör för barn i hela Sverige eller att vi saknar förståelse för er svåra arbetssituation. Vi vill hjälpa ett barn och de som känner barnet bäst att få sina röster hörda. För att kunna se till barnets bästa behöver handläggare inom socialtjänsten få bästa möjliga förutsättningar! Tänk vilken skillnad en sån satsning det skulle göra för Sveriges viktiga socialarbetare och de barn de arbetar med. Som jag ser det kommer alla vinna på att barnens bästa kommer först.

Alla barn är allas vuxnas ansvar.

Melinda Jacobs – ordförande Lilla hjärtat vänförening
– 5 oktober 2022

 

Internationella barndagen. Idag är det Internationella barndagen och det vill vi i Lilla hjärtat vänföreningen såklart fira lite extra! 1954 antog FN:s generalförsamling en resolution om barnets rättigheter och i samband med detta önskade man också att alla länder skulle inrätta en internationell barndag. Denna dag uppmärksammar FN:s länder barnens situation världen över för att främja världsomfattande broderskap och förståelse mellan barn. På internationella barndagen kan vi även glädjas åt att barnkonventionen är lag i Sverige sedan 1 januari 2020. Den är ett stort steg framåt för att säkerställa barns rättigheter både nationellt och internationell. 
 
Internationella barndagen firas olika i olika länder. I Sydkorea firar man internationella barndagen med att ge sina barn presenter och åka på utflykt dit barnen önskar. I Turkiet har man valt att fira denna dag den 23 april för att minnas att det turkiska parlamentet öppnade för första gången den 23 april 1920. I landets huvudstad Ankara bjuder man landets barn att fira med aktiviteter under hela dagen och barnen får välja en president och en statsminister som för en dag får styra landet, detta för att visa hur viktigt det är att låta barnen synas i samhället. 

I Polen, Rumänien och Ryssland har man tidigarelagt firandet till den 1 juni och i Japan har man delat upp firandet i två dagar. Den 5 maj firar man Kodomo no hi, pojkarnas dag, och Tango no Sekku, flickornas dag den 3 mars. I Sverige firas dock internationella barndagen inte i någon större utsträckning men en rad barnrättsorganisationer anordnar lokala arrangemang första måndagen i oktober varje år och den 20e november. 
– 3 oktober 2022

Göteborgs-Posten – Oförlåtligt att abrupt ta ifrån ett barn hans enda trygghet i livet

DebattÅterigen har en socialnämnd tagit beslut om att flytta ett tryggt barn, tillsynes helt utan att ta hänsyn till barnets bästa. En tisdag i september hämtades sexårige Nils på sin skola och rycktes därmed bort från sin trygghet och hela sitt sammanhang med skola, vänner och släkt. All kontakt är avskuren och ingen av de som stått honom närmast får veta var han befinner sig eller hur han mår. Nils är helt röstlös i allt detta. Hur kan detta vara värdigt Sverige? skriver Melinda Jacobs.
– 1 oktober 2022 – Bild av Frida Winter

Göteborgs-Posten – Polis och socialtjänst hämtade Nils – farföräldrarna visste inget

Läs Göteborgs-Postens artikel om Nils som varit LVU-placerad hos sina farföräldrar i två och ett halvt år.
– 30 september 2022 – Foto/bild från Göteborgs-Posten


En del av Lilla hjärtat vänförenings engagemang består av att stödja och hjälpa familjehem och barnen de vårdar. Målet är att barnets bästa alltid ska stå i första rummet medan de vuxna samverkar på bästa möjliga sätt för att ge barnet en trygg grund att stå på. Det kan innebära väldigt olika saker för olika barn. Jan och Marita, Nils farföräldrar, kontaktade oss i april och bad om hjälp med att säkerställa att Nils fick en långsamma inslussningen till ett nytt familjehem, i närheten av sitt nätverk som de blivit lovade från början.

Under det här halvåret har vi sett Jan och Marita stå stadigt och osjälviska i vetskapen att en mycket långsam flytt är det bästa för Nils. Det fanns aldrig någon brådska med att genomföra en flytt, snarare fanns det många goda skäl att låta Nils växa och läka i lugn och ro innan man genomförde en flytt. Handläggarna på socialtjänsten blev trots detta allt mer forcerade i sin planering och de valde till slut värsta tänkbara sätt att genomföra en flytt. Nils hämtades i skolan och skars av från allt han känner till. En akut flytt ska användas i nödfall när barns liv och hälsa står på spel.

Svensk lagstiftning ger inte Nils rätt till ett ombud när han flyttas mellan familjehem. Det är bara vårdnadshavaren som kan överklaga. Nils står helt röstlös och rättslös i detta. Vi har sett oräkneliga fall där vi anser att barnets bästa landar långt ner på listan och ibland har vi svårt att hitta det alls. Vi ser fall där handläggningen brister, föräldrars rättigheter går för långt, lagstiftningen brister, kunskapen brister och i vissa fall har vi sett låsningar där vuxna låtit prestige vara gå före samråd och lyhördhet. Sverige har kommit långt men det finns flera områden som behöver förändras gällande lagstiftning, ledning, resurser och utbildning inom det sociala arbetet. Det första och enklaste steget torde vara att ge barnen rätt till ett kompetent ombud som genom hela deras placering kan säkerställa att handläggningen av deras ärenden är rättssäkert och tar hänsyn till deras bästa. Barnen är alla vuxnas ansvar. Låt oss säkerställa att deras bästa tas på allvar!

Båda inslagen ovan sändes på TV4 NYHETER 22:00 den 29 september 2022, du kan se inslagen till sin helhet här och härSocialtjänsten är livsviktig! Ett barn och dess öde är bara en del i helhet som utgör vårt sociala skyddsnät. Med dessa barnfall kommer behörig kritik mot de instanser som svikligt sin uppgift att skydda detta barn. Motpolen till dessa fall är de barn som man bland annat finner på vår hemsida, som söker till vår önskelåda. Barn vars placeringar i familjehem är fantastiska bevis på hur socialtjänst lyckats med sitt uppdrag att tillgodose barnens behov och i samröre med familjehem givit barn den trygghet de behöver tillfälligt eller långvarigt. Dessa barns familjehem skriver och berättar de mest underbara historier om hur hjälp och stöd kommit barnen till gagn, hur barnen blomstrar och finner sin väg i världen. Det är lätt att glömma att även dessa barn är en produkt av socialtjänstens insatser när man inte specifikt påpekar vad socialtjänsten gjort, såsom vi gör i LHV i de fall det gått åt motsatta hållet. Fall där barn gång på gång ropat på hjälp, fallit mellan stolar och fråntagits sina rättigheter av olika orsaker.

När LHV presenterar barnfall är det för att vi länge arbetat med behövliga personer kring barnet, för att behoven är akuta. I presentationerna pålyser vi de systemfel som finns, fel som i väldigt många fall är återkommande i alla de barnfall vi får skickade till oss. Fel som inte alltid kan tillskrivas socialtjänsten, även om det är här felen blir påtagliga. Det är inte socialtjänsten som bestämmer att de ska spara miljonbelopp årligen till kommun och stat.

Det är inte heller de som bestämmer att de ska få dubbel arbetsbörda till varje handläggare och det är inte de som önskar att fler tjänster på otaliga socialtjänstkontor ska effektiviseras bort. Men det är dessa människor som ska hinna med att göra allt jobb, trots alla dessa faktorer. Hur kan man förvänta sig att alla barn ska bli sedda när det ser ut såhär? Hur ska dessa handläggare hinna med, och göra bra resultat? Vi har tappat räkningen på hur många handläggare som desperat berättat att de ideligen blir nekade att ge ett barn i behov en eller flera insatser, för att ledningen inte längre har möjligheten att godkänna sådana. Utan insatser, ingen hjälp. Ingen hjälp och effekten blir barn som far väldigt illa, barn som enligt svensk lag ska bli hjälpta.  
 
De barnfall vi belyser såsom senaste veckornas pojkar, Nils och Sam, står för effekten av de förhållanden landets socialtjänst tvingats in i. Effekten av att de som bestämmer i landet har för många andra mål de vill ha in i stadsbudgeten istället för att fokusera på det som verkligen är nödvändigt, livsviktigt! När det bogseras in en guldfärgad bro konditionerad och skeppad från Kina ser vi som arbetar med barn och deras rättssäkerhet ett stort flytande hån av ödda skattepengar som kunde ha kommit socialtjänsten, åtminstone i en stad, till gagn. Eller när stadspampen i en annan kommun smällt upp 25 nya badhytter tillverkade på gammeldags manér för att pryda en strand som redan fått otaliga miljoners renovering för att locka turism, blir dessa 25 badhyttar en smärtsam påminnelse för pengaspill utan dess like när grunden i staden helt fallit i bitar.  
 
Kritik mot vissa handläggare i socialtjänsten och förfarandet från socialnämnd och kommunfullmäktige vi berör i vissa fall är och förblir, specifika nedslag i det som utgör vårt skyddsnät. Det speglar inte vår syn på socialtjänsten som stort. Socialtjänsten behövs! Vi önskar att landets politiker ville värna bättre om den. 
– 29 september 2022

Lilla hjärtat vänförening

💗 Lilla hjärtat vänförening vill hälsa nya följare välkomna till oss och passa på att tacka alla er som följt oss länge  💗

💗 Lilla hjärtat vänföreningen erbjuder stöd, hjälp och rådgivning i frågor rörande barns rättigheter. Ibland är det frågor vi kan avhjälpa direkt och därmed avslutas ärendet. Ibland kan vi hänvisa till våra två självhjälpsidor här på hemsidan, ”Hjälp att få” och ”Anmälan till socialtjänsten och IVO”. Vi hjälper till med råd och information, stöttar där det behövs och erbjuder även juridisk hjälp genom våra samarbetspartners.

💗 Lilla hjärtat vänförening arbetar med att inspirera fler till att bli familjehem, stötta familjehem, driva opinion, påverka politiker, belysa brister och sprida kunskap om omhändertagna barns utsatthet i vårt samhälle.

💗 Lilla hjärtat vänförening arbetar med att förgylla livet för familjehemsplacerade barn och deras familjehem genom att dela ut önskelådor, där barnen får sina önskningar uppfyllda.

💗 Tack för att just du följer, stöttar och delar!
– 25 september 2022

Sam tvingas att återförenas med mamman som dömts för misshandel av honom

Samtidigt som Sverige förfasas över den lilla flickan som misshandlats av sin mamma har Sam tvingats till återförening med sin mamma som dömts för misshandel av honom för knappt ett år sedan. Sam visade stort mod och berättade för sin fröken att hans mamma slagit honom. Sams mamma dömdes senare för misshandel av honom och hans lillasyster. De placerades i vars ett familjehem men fick via familjehemmen behålla kontakten.

Tidigare hade Sam haft det svårt i skolan och behövt extra stöd men nu kom han snabbt ikapp och klarade studierna på egen hand. Sam blomstrade i sin nya familj med både vänner och fotboll men fortsatte plågas av rädslor för att kidnappas och bli förd utomlands av sina föräldrar. Han bad upprepade gånger socialtjänsten om att slippa umgänge och att de skulle ta hand om hans pass.

I våras fick Sam en ny handläggare som han genast kände sig otrygg med. Han skrev ett brev till socialnämnden och berättade om hur bra han mådde i sitt familjehem, att han ville byta handläggare och att någon skulle vakta hans pass. Efter ytterligare ett kort möte beslutar Sams handläggare att Sam ska flyttas. Trots att beskedet togs tidigt fick familjehemmet bara lov att förbereda Sam 2 timmar innan han hämtades. Ingen visste var han skulle flyttas eller hur planen såg ut. 

Sam blev panikslagen och otroligt ledsen. Han skrev ytterligare ett brev och bad om att få ett ombud. Det fick han inte. Sam flyttades abrupt till ett nytt familjehem i sin hemstad. Han fick ha övervakade samtal med sitt gamla familjehem. I torsdags ringde han och berättade att han skulle bo hos sin mamma i helgen och blivit tillsagd att radera alla nummer till familjehemmet ur sin telefon. Efter detta har ingen hört av Sam. Mamman som är dömd för misshandel av sina barn för drygt ett år sedan, lägger upp en bild på Sam på facebook och tackar högre makter för att sonen kommit hem. På socialnämndens kontor ligger Sams brev och rop på hjälp kvar. Ingen har bemödat sig med att svara. Ombudet som ville företräda Sam ringde förgäves alla ansvariga men ingen svarade eller ringde tillbaka.

Var i detta förfarande hittar vi barnets rätt till information, delaktighet och att få sin röst hörd?

Lilla hjärtat vänförening förespråkar alltid ett gott samarbete mellan familjehem, biologisk familj och socialtjänst för att kunna sätta barnets bästa i främsta rummet.

Vi ifrågasätter hur man genom detta förfarande tagit Sams oro på allvar och samarbetat med de vuxna som var viktiga för Sam? Hur kom man på så kort tid fram till att detta var Sams bästa?
– 23 september 2022

Våga se det osedda!

Just nu sprids det flera klipp som visar en liten flicka på 3.5 år som misshandlas av sin mamma. Själen slits itu när vi i LHV-föreningen ser klippen och blir vittnen till det ofattbart grymma detta barn utsätts för. I skrivande stund är mamman anhållen och flickan omhändertagen.

Denna lilla flicka är långt ifrån ensam från att leva med en vårdnadshavare som behandlar sitt barn illa. Försummelse finns överallt i samhällets alla skikt. Som medmänniskor måste vi se till att uppmärksamma och fånga upp dessa barn! Som samhälle måste vi ha ett välfinansierat system med välutbildad och trygg socialtjänst som ger alla dessa utsatta barn en ny chans i livet – hjälp att komma ifrån vådliga situationer och påbörja varaktig läkning från sina trauman.

Idag har vi en försummad socialtjänst som går på knäna under besparingskrav och ständigt ökande arbetsbörda. Personalen flyr ohållbar arbetsmiljö och med den, viktig kompetens. Förr utbildade man sig till ett yrke där man sedan stannade hela livet och överförde sin kunskap och arbetslivserfarenhet till de nya förmågor som kom in. Idag uteblir detta i stort. Socialtjänsten behöver en ny utformning av socionomutbildningen, mer kompetens och resurser. Inte mindre! De som redan far illa får ett än värre livsöde när de inte får den hjälp vi är skyldiga att förse dem med.

Vi behöver en lagstiftning och ett rättssystem som sätter barnets bästa först, alltid! Vårdnadshavarnas rätt över barn är allt för långtgående. De får till och med bestämma över de barn de själva utsatt för brott, trots att de blivit tagna på bar gärning. Kan inte Sverige bättre?

Slutligen, till den lilla flickan som äntligen efter år av misshandel blivit omhändertagen. Vi önskar dig allt fint i världen. Allt fint ett barn ska ha. Trygghet, en ljus framtid, ett hem som tar in dig och älskar dig. Till dig som ser något som inte verkar rätt ute i samhället, orosanmäl! Hjälp de barn och unga som far illa genom att våga agera! Vi måste fortsätta arbeta för att barns rättigheter ska hamna högst på makthavarnas dagordning.
20 september 2022

Vision!

Melinda Jacobs pratade inför @visionfack om sitt budskap ”Alla barn är alla vuxnas ansvar”.
– 18 september 2022
 

Familjärt!

@missmelinda_j och @pappapappadotter höll idag första avsnittet av sin podd Familjärt. Podden kan man lyssna på över Acast, Spotify eller Podcaster m.fl.


I podden lyfts många olika ämnen tillsammans med gäster. Poddens namn – Familjärt – är för att ta avstamp i familjelivet och hur olika det kan se ut.

Vi ser fram emot att tillsammans bygga vidare på vårt arbete för ett öppnare och mer inkluderande samhälle”, skriver trion över sociala medier. 
– 16 september 2022

Var är Nils nu?
– ännu ett barn har ryckts bort från allt som varit tryggt

Nils omhändertogs enligt LVU efter att hans pappa avlidit och hans mamma inte var frisk nog att ta hand om honom. Den lille pojken har genomlevt många svårigheter. Efter utredning blev hans farföräldrar utsedda som det mest lämpliga familjehemmet och de har axlat rollen med bravur. Nils har fått hjälp med att påbörja läkningsprocessen. Han har fått närhet, omtanke och kärlek. I 2,5 år har Nils bott hos sitt familjehem som då även är en del av hans biologiska nätverk. Här är han trygg och trivs i sin skola, har massor av fritidsaktiviteter och närhet till kusiner och annan släkt.

Socialtjänsten vill flytta Nils då farföräldrarna snart kan anses vara för gamla och fick plötsligt väldigt bråttom. Orsaken sade de var att placeringen efter 2,5 år kunde liknas vid en stadigvarande placeringen om man inte agerade snabbt. Då skriver farföräldrarna en orosanmälan:
”Vi har förståelse för att vår ålder på sikt kan komma att bli ett hinder för Nils fortsatta boende hos oss men idag är det inte så. Nils har ett tryggt boende hos oss och vi kan tillgodose alla grundläggande behov och mycket mer därtill. 

Nils har fått utstå stora livstrauman och för att dessa ska få möjlighet att läka behövs trygghet, varsamhet och kontinuitet i en miljö där anknytningar till de vuxna närmast honom redan är gjorda, såsom oss, farmor och farfar. För den framtida flytt till familjehem vi förstår kommer att ske önskar vi att Nils får tid på sig att lära känna sin nya familj, att de lär känna hans behov och bakgrund, och att alla ges tid att utveckla trygga anknytningar.
Socialtjänsten i Lysekil hade från början en långsiktig plan för hur Nils sakta ska slussas ut från vårt hem in i en ny familj och den planen har vi helt ställt oss bakom eftersom vi förstår att det är det bästa för Nils på lång sikt. Tyvärr har denna plan lagts åt sidan för att ersättas av en utslussning som är den direkta motsatsen till den gamla utslussningsplanen.”

Efter en lång kamp fick farföräldrarna några veckor extra för en något mjukare flytt men den planerade flytten blev avbruten då familjehemmet efter en kort inslussningsperiod avsade sig uppdraget. Då tappade Lysekils kommun tålamodet och bestämde sig för en flytt med bara några timmars förberedelse. Detta stoppades med inhibition av Nils ombud strax innan han skulle hämtas. Traumat var ett faktum. Sedan blev det tyst från socialtjänsten. Nils fick landa och åter glädjas av livet med familj och skola.

Farfar återkopplar med LHV och skriver: 
”Hej! Här har varit och är full rulle. Vi liknar nog ett pensionat men det är bara roligt och vi mår jättebra alla tre. 

Det är simskola, bad, krabbfiske, lek med kompisar, båtturer snickrande med farfar och mycket mera. Nils har hämtat sig bra efter de hemska dagarna 12-14 juli. Nu är bara oron vad dom skall hitta på när dom är tillbaka från sina semestrar.” Den lilla familjen hör inget från socialtjänsten.

Tisdagen 5/9 cyklade Nils till skolan han älskar. Han kom aldrig hem igen. Farföräldrarna fick ett samtal från socialtjänsten som meddelade: ”Ni är inte part i målet och är härmed uppsagda som familjehem på grund av er bristande samarbetsförmåga”. Handläggare kom till skolan med polis och hämtade Nils. Skolan förbjöds att kontakta farföräldrarna. Nils fick med sig sin skolväska, sin cykelnyckel och sin hjälm. Kvar i cykelstället står hans cykel. Nils har flyttats till okänd plats och är avskuren från all trygghet och alla han känner. Hur ska han någonsin kunna känna sig trygg igen, med vetskapen att vuxna när som helst kan kliva in och lyfta bort honom från allt?

Lilla hjärtat har precis som Nils farföräldrar förståelse för att barn ibland behöver flyttas för att de ska få bästa möjliga förutsättningar på sikt. Men föreningen kommer aldrig förstå ett så här traumatiskt ingrepp i ett barns liv. Ett barn som är tryggt där han är. Det strider mot socialtjänstlagen. Det strider mot barnkonventionen. Hur mår Nils nu? Hur ska Nils kunna få rätt hjälp och stöd när de ansvariga i socialnämnden i Lysekil tydligt saknar kunskap om barns behov och rättigheter?
– 9 september 2022

Brev från Sams familjehemsföräldrar. 
Hej alla fina människor engagerar er i vår underbara pojken Sam. Vi är hans familjehem och vi vill dela vår berättelse om denne fina pojke med er.

Sam kom till oss som jourplacering en måndagskväll i maj 2021 och vann våra och alla andras hjärtan med en gång. Det här är ingen vanlig 10-årig pojke. Sam är otroligt smart. Han vet sina rättigheter och vet han inte så tar han reda på det. Han står upp för sin vilja och det han tycker och tänker. De som tror annat känner inte denna pojke. Vi har aldrig mött ett barn som han, han är unik på många sätt. Vi skulle kunna skriva en bok om alla samtal där han trollbundit oss med sina tankar. Det finns ingen som kan säga till honom vad han ska vilja, göra eller tro. Han säger sin sanning precis som den är. De enda vi vill är att denne kloka kille ska bli lyssnad på och att han ska få bo där han känner sig trygg och älskad.

Vi vill inte bråka, hänga ut någon kommun eller handläggare. Vi hade förstått flytten om det fanns en grundlig utredning att luta sig på och en vettig förklaring till varför. Den enda förklaringen Sam fått är att han måste bo i den kommunen han är ifrån. Den förklaringen hade kanske fungerat på andra barn men inte denna gosse. Han sade helt enkelt att det där stämmer inte och jag känner andra barn som inte heller bor i sina kommuner.

Vi tror inte Sam kommer sluta kämpa för sin sak och han vet också att vi är många som tror på honom och kämpar bredvid honom. Han 

berör oss alla enormt. Han är så älskad av så många. Sam kontaktar oss varje dag och vi hör på honom hur ledsen och rädd han är. 

Vi betonar för honom varje dag att han ska följa sin vilja, det han tror på och det han tycker är rätt, att han ska fortsätta kämpa, att vi älskar honom nu och för alltid och för evigt. Och de gör vi, på precis samma sätt som vi gör med de andra barnen varje dag. För vi måste tro och försöka få ”våra” barn att tro att det goda övervinner allt annat. Vi kommer alltid älska denna pojke, sakna honom varje dag vi inte ses och längta tills vi får krama om honom igen.
– 2 september 2022

Årsmöte! Årsmötet är avklarat, nya mål satta, nya möjligheter och utmaningar för föreningen att sikta in sig på! Vi är så taggade!

Så mycket senaste året har bjudit oss! Så många familjehem som sökt till oss för rådgivning och hjälp, vars liv vi fått ta del av och situationer vi kunnat hjälpa till med. Så många seminarier, sammankomster, viktiga möten och kontakter knutna med politiker och barnrättshjältar. Så många önskningar som kommit in till oss från familjehemsplacerade barn som vi kunnat uppfylla. Det är svindlande att tänka på, och alldeles fantastiskt.

Vi i Lilla hjärtat vänförenings styrelse bär med oss olika höjdpunkter från det gångna året i hjärtat. Det största för oss alla som skedde i det offentliga rummet är såklart att Lex Lilla hjärtat, lagar för familjehemsplacerade barn, nu har trätt i kraft. På det personliga planet har olika händelser från året som gått berört oss extra.

Vi är alla otroligt stolta över att få arbeta för – och representera – allt fint som Lilla hjärtat vänförening står för och åstadkommer. Eldsjälar är vad som behövs för att driva världen framåt, för att säkra upp viktiga ting såsom alla barns rätt till en trygg uppväxt. Och framförallt, våra fina medlemmar som tar del av dessa tunga ämnen som utgör barnsrättssäkerhet och lagen om barns bästa.

Till er säger vi ett STORT TACK 
– 31 augusti 2022 

Önskelådan – Niklas önskan!
Niklas familjehemsmamma Olivia skrev till oss och berättade om sitt familjehemsbarn Niklas. Niklas är en riktigt spelglad kille som älskar datorspel, men på senare tid har hans familjehemsföräldrar märkt att Niklas dator inte mäktar med längre. Olivia skriver att Niklas har jobbat så hårt i skolan trots alla motgångar i livet och allt han fått stå ut med och önskar en speldator till honom. Ja det vore en fantastisk önskan att få uppfylla tycker vi i LHV-föreningen och bistår med glädje. Läs om och ta del av Niklas berättelse här.

Uppdatering om Sam 9 år
Söndagen den 21/8 genomförde socialtjänsten flytten till ett för Sam okänt hem. Familjehemmet fick axla ansvaret att berätta om flytten då hans handläggare vägrade. Socialtjänsten ville hämta helt utan förberedelse men familjen fick tillåtelse att informera Sam 2 timmar innan så han kunde förbereda sig. De gjorde allt för att Sam skulle känna sig trygg, han fick viktiga telefonnummer till vuxna som kunde hjälpa honom.

Det är en omänsklig handling att flytta ett barn så abrupt och helt utan möjlighet att få påverka beslutet. Sams reaktion blev som väntat hjärtskärande. Familjen bad om lov att få köra honom akut till barn- och ungdomspsykiatrin så att Sam kunde få stöd och hjälp men blev ombedda att invänta dem som skulle hämta Sam.

Det kom två, för pojken okända handläggare för att genomföra flytten. De verkade tagna av situationen och var till synes inte förberedda när Sam berättade om hur allt gått till. De behandlade honom väl och tillsammans med familjen lyckades de efter några timmar få Sam att kliva in i bilen frivilligt. Han flyttades 40 mil och bor nu i samma stad som föräldern han är så rädd för och ska gå i sin gamla skola där han haft mycket svårt att ta till sig undervisningen och dessutom varit utsatt för mobbing.

Det positiva är att han flyttats till ett familjehem som behandlar honom väl. Han har haft kontakt med sitt gamla familjehem och med

den advokat han får hjälp av genom LHV. Första dagen i nya hemmet bad Sam om möte med sin handläggare och det genomfördes. Han blev nekad att ha med sig Ulrika Wangle vid mötet och när hon i efterhand sökt ansvariga har de varit okontaktbara.

Sam hade många frågor men han fick bara ett svar – han var tvungen att flytta för att man måste bo i samma stad som sina föräldrar. Det är en lögn och det vet Sam om. Nu kämpar Sam, familjehemmet och advokat Wangle vidare. Sam ska enligt lag få en rättssäker utredning och behandling, något han inte ännu har fått.

Det här är gjort:
– Sam och familjehemmet har fått råd och stöd av föreningen
– Sam och familjehemmet har fått råd och stöd av LHVs advokat Ulrika Wangle
– Familjehemmet har anmält socialnämnden till IVO
– Sam har för andra gången skriftligt överklagat flytten och bett om att få ett nytt ombud och en ny handläggare. Hans familjehem har lämnat in överklagan till socialnämnden och förvaltningsrätten
– Sams familjehems farföräldrar har skrivit till socialnämnden
– Sam har bett om och genomfört ett möte med sin handläggare där han blev nekad att ha med sin advokat som stöd

– 27 augusti 2022

Idag är det Jämställdhetsdagen! Då vill vi i LHV-föreningen uppmärksamma alla lite extra på skillnader mellan föräldrabalken och barnkonventionen, vuxenperspektiv jämte barnperspektiv, föräldrars jämte barns möjligheter att påverka sina levnadsförhållande och liv. Vi har kommit långt i Sverige med att se till barns bästa, men det är långt kvar innan unga individers rättigheter värderas och behandlas likt föräldrars. Ogynnsamhet drabbar alla, men framförallt alla de som är under 18 år, det vill säga barn.

Vi föds som individer men behandlas inte individuellt förrän vi flyttar hemifrån varken i föräldrars eller lagens ögon i mångt och mycket. Barns talan är ofta förbisedd fast att det enligt lag ska vara avgörande i alla situationer som rör barns bästa, underligt kan man tycka. Barnperspektivbegreppet används flitigt i allmänpolitiska debatten men ambitionen bakom begreppet tillvaratas inte tillräckligt. Barnkonventionen blev lag i Sverige för 2.5 år sedan men tillämpas i mycket låg utsträckning och inga handfasta implementeringsförsök har gjorts från regeringens sida. Detta till trots har man under dessa 2.5 år både lagt flera lagremisser och lagfört fler förslag som handlar om att stärka barnrättsperspektivet, vars effekt helt uteblivit då väldigt få i vuxenvärden ids göra bruk av dem.

Av de som dagligen arbetar för barnrättsperspektivet och har barnkonventionen som ledstjärna har LHV-föreningen turen att ha två sådan hjältar som arbetar med föreningen, advokat Ulrika Wangle och Crusner advokatbyrå. Det är fantastiska människor som dessa som för landet framåt och arbetar för jämställdhet!
– 26 augusti 2022

Möte med norska Stortinget!
Lena Hallengren har tillsatt en utredning ”Barn i samhällets vård” där arbetet för förbättringsarbetet för utsatta barn fortsätter. Lilla hjärtat vänföreningens ordförande Melinda Jacobs har i veckan träffat Barnevernet, Bufdir, i Norge för att byta erfarenheter och lärdomar. Sverige och Norge har mycket att lära av varandra och Melinda fick med sig många nya rön om utveckling från de norska kollegorna. Vi väntar alla med spänning på vad utredningen kommer att leda till, och hur förbättringarna för barn i utsatthet kan förbättras och stärkas. Fler möten med Stortinget väntar även idag!
– 25 augusti 2022

Ja så var då ert beslut verkställt.
En liten rädd kille skriker att han vill ta sitt liv när han får beskedet. Är ni nöjda? Tycker ni att ni gjort ett bra jobb?
Ni lyckades ta ifrån en 10 årig pojke hela hans trygga värld; familj, kompisar, skola, fotbollslaget, ja allt som är viktigt för honom.

Du socialsekreterare som handlagt detta ärende: för vems bästa arbetade du? Du kom som nyanställd och tog över Sams ärende. Du bestämde ganska snart att han skulle tvingas flytta. Du bemödade dig inte om att prata med Sam och fråga honom om hans behov och önskningar. Du lovade honom att han inte skulle behöva flytta, för att strax efter svika ditt löfte. Tänk om du vid era få träffar lyssnat på honom istället för att bara föra in hans föräldrar i samtalet.Sam förstår. Han är smart. Han blir orolig. Tänk du om lyssnat, då hade du fått höra hur viktig nya familjen är, hur bra han trivs i skolan, hur rolig fotbollsträningen är och de nya kompisar han fått där, hur roligt det var med skidåkningen och loven i stugan, drömmen om att bli en ny Zlatan. Hans intresse för historia och gamla saker. Och du hade fått höra om oron för att möta sina föräldrar, rädslan för misshandel och kidnappning. Rädslan för att dödas. Om oron för lillebror som fortfarande bor kvar i biologiska hemmet, önskan om att även han skulle få bo i familjehemmet och därmed undkomma misshandel. Men du var inte intresserad.

Du bestämde dig först, för att sedan försöka hitta skäl som höll. Det var svårt. Familjehemmet har aldrig fått några klagomål, bara lovord.

Efter att det ena efter det andra skälet inte höll måttet, så bestämde du dig för ”samarbetsproblem”. Du hänvisade till bråk på sociala medier, bevisligen har familjen aldrig skrivit något eller lagt ut bilder. Du hävdar att du inte kan lita på dem. Är det din känsla eller har du bevis som bekräftar? Tänk att du efter några korta kontakter kan avslöja sådana brister, det har ingen annan gjort och då har familjehemmet ändå verkat sedan 2005. Har det aldrig slagit dig att du tagit fel och att alla andra faktiskt har rätt? Skall Sam betala för ditt tyckande? Ja, tydligen tycker du det är rimligt att offra honom. Du sätter alltså dina behov, känslor och tyckanden framför det barn vars trygghet som du är satt att skydda. Du drog dig inte för att kontakta skolan, som skrivit till er om sin oro för Sam,och du försökte förmå dem att ändra sin uppfattning. Du drog dig inte för att för att smutskasta, ja rentav ljuga för att ditt beslut skulle gå igenom. Och det värsta, du lyckades. Fanns det hos dig någon gång en tanke på barnperspektivet, på Sam bästa, behov och önskningar? Kanske rent av hans liv.

Och till alla er som stod bakom beslutet: Ni är alla ansvariga för att en liten, 10 årig pojke nu tvingas leva i skräck för vad och vem han skall tvingas möta. Vem som väntar på skolvägen hem, vem som står på pass utanför hemmet? En pojke som undrar om han kommer överleva. Ni har tagit ifrån Sam hela hans trygga värld!

Ni har åsidosatt barnperspektivet, barnkonventionen mm. Ni har underlåtit att beakta alla de varningar ni fått från familj, skola, jurister, konsulter och organisationer som arbetar för barnens rätt. Var en handläggares behov av bekräftelse viktigare än ett barn grundläggande trygghet? Ni har köpt handläggarens åsikt att alla har fel och hon bara hon har rätt. Skola, fröken, jurister, ja alla är tydligen vilseledda!! Ringer inga varningsklockor? Ni har satt en socialsekreterare framför ett utsatt barn!!! Sams biologiska föräldrar har hans pass och mamman har i sociala medier öppet uttryckt möjligheten att föra ut barnen. Hur motverkar ni detta? Bryr ni er?

Lilla hjärtat skriver nu om Sam. Ännu vet ingen vilken kommun som är ansvarig men snart kommer det läcka ut. När en skolbänk står tom och när en kille i fotbollslaget saknas. Då kommer man börja lägga pussel och förstå. Ni kommer alla att få skämmas! Vi kommer kämpa vidare! Inget barn skall behöva utstå sådan behandling, ja rent av psykisk misshandel. Vi ger ALDRIG upp. Vi tycker att Sam är viktig!! Ett sådant ynkligt agerande eller snarare brist på agerande, från er alla kommer inte gå obemärkt förbi. Vi lovar!

Våra förväntningar på svar från er är låga. Ni har inte visat något intresse för de brev vi tidigare skrivit men vi hoppas ändå att få en förklaring.

Mycket besvikna och oroliga ”farföräldrar”
– 22 augusti 2022

Snälla hjälp mig!
Sam ber om hjälp i brevet till socialnämnden. Han berättar att den nya handläggaren inte lyssnar på honom och få önskar tillbaka sin gamla. Han ber om att få stanna i familjehemmet där han trivs. Brevet till socialnämnden är skrivet på rutat papper med spretig handstil. Det förblir obesvarat. Sams familjehem gör allt för att hans rättigheter ska tas tillvara och för att de som bestämmer ska lyssna på honom. De har lovat att stå vid Sams sida. Deras hem är hans trygga plats.

För ett och ett halvt år sedan omhändertogs Sam efter att han tagit mod till sig och bett sin lärare om hjälp. Hans mamma döms för misshandel av honom. Umgängena har varit svåra då Sam är rädd. I familjehemmet är han trygg, har vänner, spelar fotboll och får hjälp att bearbeta sina trauman. Sam gör framsteg i skolan, han trivs och känner tillit personalen. Sam har funnit en trygg hamn. Sam sover varje natt hos sina familjehemsföräldrar av rädsla att bli kidnappad och förd utomlands. Sam har själv gjort upp nödplaner med skolans personal så att han kan fly om föräldrarna dyker upp.

Inget av detta spelar någon roll för Sams nya handläggare. Efter två korta träffar beslutar hon att han ska flytta. Familjehemmet får veta samma vecka som Sam under ett möte blivit lovad att få bo kvar. De får inte berätta om flytten för Sam förrän två timmar innan socialtjänsten knackar på deras dörr för att hämta honom. Sam har inte fått träffa det nya hemmet och han kommer knappt hinna packa. Än mindre förstå. Oavsett hur bra det nya familjehemmet är kommer detta förfarande besanna hans rädslor och lämna djupa spår. Han ska flyttas från ett familjehem som bara fått goda vitsord under alla år. Ingen utredning har gjorts och ingen har fått komma till tals. Han ska bara flyttas.

Flytt av barn ska göras när det är fara för liv, hälsa och utveckling och det ska alltid föregås av en utredning. Enligt lag ska Sam få sina behov och förhållanden utredda, komma till tals, få information om vad som kommer hända och hjälp att förstå. Alla inblandade instanser vet vad pojken bär på i sin tunga ryggsäck, men vad spelar det för roll när man flyttar barn som schackpjäser utan rättigheter?
– 14 augusti 2022

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!

Ingen kan göra allt men vi kan alla göra något. Vill du stötta vårt arbete så kan du göra det genom att bli månadsgivare, ge en donation eller bjuda in vänner till att följa oss så att vi kan sprida mer kunskap om barnens behov av stöd och hjälp i vårt samhälle. Du hittar all information om hur swish, hur du blir månadsgivare eller vad du kan handla i vår shop på vår hemsida. Och glöm inte att dela våra inlägg och prata med vänner och bekanta om barnens behov av starkare rättigheter. Ju fler vi är desto mer kan vi förändra 

💗 Hemsida: www.lillahjartat.com
💌 Mail: info@lillahjartat.com
🎀 Stöd oss med swish: 123 529 64 88 eller bankgiro 5506 – 6328

Socialtjänsten behövs!
Socialtjänsten behövs för barn och ungas rätt till trygghet i sina hem, placerade som ickeplacerade. Alla barn behöver en institution som säkrar deras rätt till en trygg barndom. När denna livsviktiga institution har för få tjänstemän med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens till att utföra sina arbete är det alltid barnen som får betala priset. Det är oerhört viktigt att socialtjänsten har förmåga att göra rättssäkra utredningar som klargör den komplexa bild varje barn utgör, annars får barnen inte rätt hjälp. Att inte få rätt hjälp kan innebära ett liv av lidande, livslånga trauma och i värsta fall döden. När den enskilda handläggarens arbetsbörda fortsätter växa medan besparingskraven ökar blir allt färre barn sedda och hjälpen uteblir.

Både familjehem och biologiska hem upplever att de inte får den hjälp de har rätt till i enlighet med socialtjänstlagen. Många känner sig dessutom otrygga och dåligt bemötta. Barn i akut behov av nya hem blir utan när det saknas familjehem och de lämnas kvar i skadliga miljöer, tvingas flytta runt bland tillfälliga hem eller placeras på kostsamma HVB-hem som inte är anpassade till deras behov. Många vittnar om att de inte längre vågar axla det uppdrag det är att vara familjehem eftersom de upplevt att de stått helt själva med allt ansvar och dessutom saknat en röst i dessa barns liv.

Situationen inom socialtjänsten förvärras årligen och det har skrivits otaliga utredningar och rapporter på ämnet. Både handläggare och experter framhåller behovet av ny socionomutbildning som ger rätt kunskaper och expertis. Man har länge larmat om den ohållbara situation socialtjänsten står inför och handläggare tvingas arbeta i. Forskare och experter talar gång på gång om vad som behöver göras, men väldigt lite görs!

Hur kan något så viktigt som socialtjänsten få prioriteras bort av våra makthavare? Vad kan vara viktigare för ett samhälle än att trygga barns liv och uppväxt?

Socialtjänsten är kommunernas ansvar.
Socialtjänsten är regionernas ansvar.
Socialtjänsten är regeringens ansvar!
– 3 augusti 2022

Barnbok för placerade barn! I en intervju med Familjehemmet.se berättar Melinda om sin kommande banbok. I den vänder hon sig till de yngsta och läsaren får följa en flicka från det hon blir omhändertagen tills att hon placeras i ett familjehem som även har två biologiska barn. Hon skriver boken för att ge placerade barn en bok de kan känna igen sig i, ett perspektiv som annars fattas på bokmarknaden.

– Jag vill skapa förståelse för de här barnen och ge igenkänning till de barn som är placerade, säger Melinda Jacobs.

Läs hela artikeln här.
– 31 Juli 2022


Tidigare händelser från Lilla hjärtat vänförening 2022 här


Go to top
error: Content is protected !!