Integritetspolicy

Lilla hjärtat vänförening. Integritetspolicy senast uppdaterad 2021-07-13

Vi i Lilla hjärtat vänförening bryr oss att du som du ska få klarhet i vår integritetspolicyn samt trygghet och lugn i hur vi hanterar dina personuppgifter. Vår integritetspolicy gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här hanterar vi dina personuppgifter:

1. Vi ansvarar och behandlar persondata i enlighet med GDPR. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen).

2.  Hur får vi dina personuppgifter?
När du registrerar/gör ett köp i vår webbshop på vår hemsida www.lillahjartat.com registreras dina personuppgifter.

3.  Vilka kategorier av personuppgifter hanterar vi?
Lilla hjärtat vänförening hanterar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, ip-nummer, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

4. Varför behöver Lilla hjärtat vänförening uppgifter om dig?
För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund. För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster. För att du enkelt ska kunna betala vid köp av vara hos oss. För att skapa redovisningsuppgifter enligt lag och avtal.

5. När har Lilla hjärtat vänförening rätt att hantera dina personuppgifter?
Lilla hjärtat vänförening har rätt att hantera de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva hantera dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra hanteringen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

6.  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Lilla hjärtat. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Lilla hjärtat vänförening värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att hanteringen sker enligt gällande lag.

8. Vilka rättigheter har du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter hanteras och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång:
– i Lilla hjärtat vänförening är vi alltid öppna och transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi hanterar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse:
– om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Lilla hjärtat vänförening och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd:
– du kan begära att Lilla hjärtat vänförening raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Lilla hjärtat vänförening inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av ideell förening och arbetsgivare . I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till dataportabilitet:
– om hanteringen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Lilla hjärtat vänförening. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

9. När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?
Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.lillahjartat.com vid behov.

10. Vem kontaktar jag vid frågor?
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter på
info@lillahjartat.com eller Lilla hjärtat vänförening Vipvägen 3, 592 52 Vadstena. Den här
integritetspolicyn gäller från och med 2021-07-13 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.