Familjehem

Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att man erbjuder barn eller ungdomar som inte kan bo med sin egen familj en stabil och trygg miljö, erbjuder god omvårdnad och fungerar som förebilder. Placeringen i familjehem kan handla om en kortare tid eller flera år, ibland varar den under hela barnets uppväxt.

Läs mer mer om vad det innebära att vara familjehem eller jourhem hos socialstyrelsen

Stöd och rådgivning

Melinda Jacobs har mycket lång erfarenhet av vad det innebär att vara familjehem och arbetar med rådgivning och stöd till dig som familjehem i både stort och smått. Hit kan du vända dig för att få ventilera och bolla tankar kring livet som familjehem.

Lilla hjärtat vänförening har även möjlighet att bekosta juridisk hjälp till familjehem som är i behov av det. Det kan handla om placerade barn som riskerar flyttas tillbaka till destruktiva hemmiljöer eller tvingas flytta ifrån en familj där de bott under lång tid.

Utbildning och gemenskap

Lilla hjärtat vänförenings vision är att arbeta med utbildningar och föreläsningar för att öka kompetensen i de familjehem som upplever att de har behov av det. Det är viktigt att kunna hämta kraft och erfarenhet i en gemenskap av familjer i likartade livsituationer. Vi jobbar för att bygga upp ett nätverk där man som familjehem kan knyta nya vänskapsband och få tips och stöd. Framöver kommer vi att anordna träffar och event för familjehem.