Om oss

Det är vi som är Lilla Hjärtat Vänförening
Vi är en ideell förening som vill bidra till ett gott liv för alla små hjärtan och familjehemmen som vårdar dem. Lilla hjärtat vänförening startades av Melinda Jacobs och Lasse Lundberg Jacobs för att hedra Esmeralda, Lilla hjärtat. Nu arbetar föreningen för att hindra att andra barn far illa såsom Esmeralda gjorde och samtidigt vill vi verka för att sprida ljus och kärlek till minne av henne.

Lilla hjärtat vänförening är en ideell förening och drivs helt av  donationer och försäljningen i vår webbutik och samarbete med våra fina samarbetspartners. Lilla hjärtat vänförening erbjuder stöd och rådgivning till familjehem, i både stort och smått. Hit kan familjehem vända sig för att få ventilera, diskutera och bolla tankar kring sitt viktiga uppdrag. 

Det är oerhört givande att leva som familjehem, men det bjuder också på ett stort spektra av prövningar. Förutom relationen med barnet ska man även bygga en bra relation till barnets nära anhöriga och socialtjänsten. I uppdraget som familjehem är det viktigt att kunna hämta kraft. Lilla hjärtat vänförening arbetar för att skapa en plats där familjehem kan få gemenskap och stöd, en trygg plats där man kan dela med sig av sina erfarenheter i en gemenskap av familjer i likartade livsituationer. Att utbilda sig i frågor som rör barn, barns behov och hur man hanterar olika svårigheter som familj är viktigt. Särkilt viktigt är det då man som familjehem ofta vårdar barn som på olika sätt farit illa i livet.